Category Archives: DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI

Tích hợp hệ thống CNTT khách sạn Sunway Nha Trang

TƯ VẤN – THI CÔNG HỆ THỐNG CNTT Một khách sạn, resort hoạt động hiệu quả và đạt năng suất cao trong công tác điều hành và quản lý, cần phải có một cơ sở hạ tầng CNTT đủ mạnh, hiện đại, tiêu chuẩn và phần mềm quản lý chuyên nghiệp. Vì vậy chúng tôi […]

THIẾT KẾ THI CÔNG TÍCH HỢP HỆ THỐNG CNTT

CUNG CẤP – THI CÔNG TÍCH HỢP HỆ THỐNG CNTT Một khách sạn, resort hoạt động hiệu quả và đạt năng suất cao trong công tác điều hành và quản lý, cần phải có một cơ sở hạ tầng CNTT đủ mạnh, hiện đại, tiêu chuẩn và phần mềm quản lý chuyên nghiệp. Vì vậy […]

THIẾT KẾ – THI CÔNG – TÍCH HỢP – CUNG CẤP THIẾT BỊ CNTT

TƯ VẤN – THI CÔNG HỆ THỐNG CNTT Một khách sạn, resort hoạt động hiệu quả và đạt năng suất cao trong công tác điều hành và quản lý, cần phải có một cơ sở hạ tầng CNTT đủ mạnh, hiện đại, tiêu chuẩn và phần mềm quản lý chuyên nghiệp. Vì vậy chúng tôi […]

TÍCH HỢP – THI CÔNG HỆ THỐNG CNTT

TƯ VẤN – THI CÔNG HỆ THỐNG CNTT Một khách sạn, resort hoạt động hiệu quả và đạt năng suất cao trong công tác điều hành và quản lý, cần phải có một cơ sở hạ tầng CNTT đủ mạnh, hiện đại, tiêu chuẩn và phần mềm quản lý chuyên nghiệp. Vì vậy chúng tôi […]

QUẢN LÝ, BẢO TRÌ HỆ THỐNG CNTT KHÁCH SẠN EMERALD BAY NHA TRANG

TƯ VẤN – THI CÔNG HỆ THỐNG CNTT Một khách sạn, resort hoạt động hiệu quả và đạt năng suất cao trong công tác điều hành và quản lý, cần phải có một cơ sở hạ tầng CNTT đủ mạnh, hiện đại, tiêu chuẩn và phần mềm quản lý chuyên nghiệp. Vì vậy chúng tôi […]

THI CÔNG LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CNTT CHO KHÁCH SẠN HARVEY NHA TRANG

TƯ VẤN – THI CÔNG HỆ THỐNG CNTT Một khách sạn, resort hoạt động hiệu quả và đạt năng suất cao trong công tác điều hành và quản lý, cần phải có một cơ sở hạ tầng CNTT đủ mạnh, hiện đại, tiêu chuẩn và phần mềm quản lý chuyên nghiệp. Vì vậy chúng tôi […]