EMAIL DOANH NGHIỆP LÀ GÌ?

Email doanh nghiệp (hay email công ty) là sản phẩm thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp, dùng để trao đổi liên hệ với khách hàng của công ty, được đặt theo cấu trúc có đuôi tên miền của website mà Công ty sở hữu. Danh sách các hãng cung cấp dịch vụ email doanh nghiệp gồm: Email Server BKHOST, Email G Suite, Email Google Apps… cho phép các tổ chức và doanh nghiệp nhận email tuỳ chỉnh (ten@tencongty.com). Tương thích với nhiều nền tảng email như Microsoft Outlook và nhiều ứng dụng email khác.

Giải pháp Email doanh nghiệp

  Sử dụng tên miền thương hiệu doanh nghiệp user@tencongty.com
  Tạo dựng lòng tin của khách hàng với Email Doanh Nghiệp
  Chủ động việc quản lý cấp phát và thu hồi tài khoản email
  Ngăn chặn việc bị giả mạo thương hiệu hoặc nhận thư rác nguy hiểm
  Không có các thông điệp quảng cáo trên giao diện sử dụng emai

Liên hệ hotline 0922158588 để được hỗ trợ hoting email tốt nhất, rẻ nhất.