WIFI CHUYÊN KHÁCH SẠN iGniteNET

IgniteNet SP-N300 802.11n Access Point (300 Mbps)

► IgniteNet SP-N300 là thiết bị thu phát sóng WiFi trong ...
Giá bán: 2190 ₫

IgniteNet SP-AC750 Dual Band 802.11ac Access Point (750 Mbps)

► IgniteNet SP-AC750 là thiết bị thu phát sóng WiFi trong ...
Giá bán: 2390000 ₫

IgniteNet SS-AC1200 Dual Band 802.11ac Access Point (1.2 Gbps)

► IgniteNet SS-AC1200 là thiết bị thu phát sóng WiFi trong ...
Giá bán: 4758000 ₫

IgniteNet SF-AC1200

► IgniteNet SF-AC1200 là thiết bị thu phát sóng WiFi ngoài ...
Giá bán: 4858000 ₫

IgniteNet SS-AC1200

► IgniteNet SS-AC1200 là thiết bị thu phát sóng WiFi trong ...
Giá bán: 4858000 ₫
Back to top