Wifi CHUYÊN DỤNG ENGENIUS

EAP600

Technical Specifications Hardware RF: 2.4 and 5 GHz ...
Gọi để biết giá

EAP300

Thông số kỹ thuật của bộ phát WiFi Engenius EAP300 ...
Gọi để biết giá

EWS860AP

Technical Specifications Hardware RF: 2.4 and 5 GHz ...
Gọi để biết giá

ECB1750

RF: 2.4 and 5 GHz Frequency Bands Standards: IEEE ...
Gọi để biết giá

EWS620AP

Supports IEEE802.11a/b/g/n standards with up to 450 ...
Gọi để biết giá

EWS360AP

• 450Mbps(2.4GHz) + 1300Mbps(5GHz) • 2.4Ghz/5GHz 5dBi ...
Gọi để biết giá
Back to top