Bạn có biết có một giải pháp tốt hơn cho nhu cầu dịch vụ bảo trì máy chủ của bạn?


Nếu bạn muốn giảm thời gian chết, sự chậm trễ và chi phí - NHDsystem có thể giúp bạn bảo trì, kiểm tra hệ thống máy chủ của bạn!

Bảo trì máy chủ
Cung cấp đặc biệt bảo trì máy chủ là rất quan trọng, làm cho máy chủ của bạn  hoạt động hàng ngày dễ dàng hơn cũng được bao gồm trong dịch vụ của chúng tôi. Đó là lý do tại sao bạn phải lựa chọn thông minh trong phạm vi bảo trì của bạn: Các chính sách của Server được đồng bộ dữ liệu từ máy trạm, các máy trạm lưu dữ liệu trên máy chủ, Các kỹ sư của NHDsystem giúp bạn bảo trì, kiểm tra hệ thống Server để bạn có kết quả tốt nhất.

NHDsystem cung cấp cả bảo hành và sau bảo hành cho các loại Server mà NHDsystem phân phối.

Với NHDsyste đáp ứng các yêu cầu bảo trì, bảo hành các máy chủ của bạn, một hợp đồng dịch vụ bảo trì các máy chủ của bạn, giúp bạn giảm chi phí cho hỏng hóc, thời gian chết và sự chậm trễ của Server, chúng tôi chắc chắn mang lại cho bạn sự an tâm về hệ thống, đưa ra các cảnh báo, khuyến cáo cho bạn để kịp thời sửa chữa hoặc thay thế các thiết bị có tiềm ẩn hỏng hóc.

Back to top