Image result for sơ đồ wifi khách sạn

NHDsystem cung cấp giải pháp:

Thiết kế hệ thống Wifi cho khách sạn.

Cung cấp thiết bị phát Wifi chuyên nghiệp như Engenius, Ubiquiti đảm bảo chất lượng sóng Wifi rất tốt.

Giá cung cấp theo giá phân phối, nếu chất lượng Wifi không đạt yêu cầu thì quý khách không đồng ý lắp, chúng tôi hoàn lại 100% tiền cho quý khách.

NHDsystem nhận bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng Internet và các thiết bị CNTT cho tất cả các khách sạn trong cả nước.

Hãy liên hệ NHDsystem để quý khách có hệ thống Wifi khỏe và đẹp cho khách sạn của quý khách.

Back to top