HNHDsystem là đơn vị đảm bảo hoạt động ổn định của các đơn vị là sự bền vững và phát triển mạnh của các Công ty, vì vậy NHD nhận đảm nhiệm bảo trì, bảo hành các thiết bị CNTT cho các đơn vị theo yêu cầu.


    Duy trì hệ thống máy tính,mạng dựa trên nền tảng cơ sở hạ tầng của khách hàng đang có, đảm bảo các máy hoạt động bình thường trong thời gian cung cấp dịch vụ.
    Bảo trì định kỳ các thiết bị theo danh mục, số lượng và chi phí được mô tả tại phụ lục của hợp đồng. NHDsystem cam kết nội dung công việc theo những thông báo cụ thể của quý khách theo hợp đồng đã ký.
    Khắc phục sự cố nhanh chóng, đảm bảo tiến độ hoàn thành công việc của khách hàng.
    Tư vấn, cung cấp, bảo hành, bảo trì các thiết bị CNTT theo yêu cầu của quý khách.

Các thiết bị cần bảo trì.
    Máy tính, máy chủ, máy in, máy photocopy, máy scan, tổng đài điện thoại, máy fax, máy chấm công, hệ thống Camera, hệ thống báo động.

Các công việc cần làm khi bảo trì.
    Kiểm tra các thiết bị cần bảo trì theo hợp đồng, báo cáo người sử dụng tình trạng các thiết bị.
    Tư vấn cho khách hàng thay thế các thiết bị có thể hỏng để duy trì hệ thống hoạt động ổn định.
    Vệ sinh sạch sẽ trong ngoài.
    Dọn dẹp các phần mềm không cần sử dụng.
    Tối ưu hóa hệ thống hoạt động tốt hơn.
    Cài đặt các phần mềm cần thiết cho công việc của khách hàng.
    Báo cáo tình trạng của thiết bị, hệ thống sau khi bảo trì.

Back to top