Thiết kế hệ thống điện nhẹ cho khách sạn Atlantic, số 11/17, Minh Khai, Lộc Thọ Nha Trang.

1. Hệ thống loa 

2. Hệ thống Wifi

 

3. Hệ thống Camera

4. Hệ thống tổng đài

5. Chấm công vân tay.

6. Hệ thống máy tính khách sạn.

 

 

 

 

 

Back to top