Mua hang Trực tuyến trên Website www.nhdsystem.com hoặc www.cameranhd.com

  • Chọn các thiết bị quý khách yêu cầu.
  • Gửi email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc điện thoại 090 425 6177 - 090 845 6177 - 094 258 6548 cho chúng tôi để yêu cầu báo giá các thiết bị quý khách yêu cầu.
  • Sau khi nhận được thông tin đăng ký, chúng tôi sẽ gửi báo giá theo yêu cầu của khách hàng.
  • Quý khách xác nhận báo giá.
  • Chuyển tiền cho NHD.
  • NHD chuyển hàng đến tận nơi quý khách yêu cầu.
Back to top