Image result for sơ đồ wifi khách sạn

NHDsystem cung cấp giải pháp:

Thiết kế hệ thống Wifi cho khách sạn.

Cung cấp thiết bị phát Wifi chuyên nghiệp như Engenius, Ubiquiti đảm bảo chất lượng sóng Wifi rất tốt.

Giá cung cấp theo giá phân phối, nếu chất lượng Wifi không đạt yêu cầu thì quý khách không đồng ý lắp, chúng tôi hoàn lại 100% tiền cho quý khách.

NHDsystem nhận bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng Internet và các thiết bị CNTT cho tất cả các khách sạn trong cả nước.

Hãy liên hệ NHDsystem để quý khách có hệ thống Wifi khỏe và đẹp cho khách sạn của quý khách.

NHDsystem là công ty thi công các dự án CNTT cho các tập đoàn, cơ quan, doanh nghiệp trong cả nước.

HNHDsystem là đơn vị đảm bảo hoạt động ổn định của các đơn vị là sự bền vững và phát triển mạnh của các Công ty, vì vậy NHD nhận đảm nhiệm bảo trì, bảo hành các thiết bị CNTT cho các đơn vị theo yêu cầu.

Listed below are frequently asked question regarding CAT5, CAT5e, CAT6, CAT7 and CAT7a

To help our customers understand CAT5 and CAT5e specifications this document is a comparison between Category 5, Category 5E,

Listed below are frequently asked question regarding CAT5, CAT5e, CAT6, CAT7 and CAT7a

To help our customers understand CAT5 and CAT5e specifications this document is a comparison between Category 5, Category 5E,

Back to top