Hệ thống giám sát và phần mềm cài đặt Camera an ninh - Lắp đặt camera giám sát
Camera hoạt động rõ nét nhất là do quá trình lắp đặt, chọn được vị trí quan sát đầy đủ ánh sáng. Chúng tôi làm việc tận tâm, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất để giữ các bạn trong danh sách khách hàng của chúng tôi.

 

. XIN CŨNG LƯU Ý: Các công ty cung cấp thiết bị và lắp đặt khác mà không phải là nhân viên của NHDsystem thì các bạn phải giám sát và kiểm tra. Trong khi nhân viên của NHDsystem làm tốt nhất cho bạn để giữ lòng tin của chúng tôi trong lòng bạn. Chúng tôi đề nghị rằng nếu bạn quyết định sử dụng một công ty mà không phải là NHDsystem, hãy dành thời gian để giám sát và kiểm tra giống như bạn kiểm tra chúng tôi.
Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra tiêu chuẩn hàng hóa CO-CQ, tiêu chuẩn thi công để chắc chắn rằng bất kỳ công ty cung cấp và  lắp đặt nào đó phải là chuyên nghiệp.
Bạn có thể đọc về một số tiêu chuẩn thi công trên trang bài viết cài đặt hệ thống giám sát của chúng tôi.
Nếu bạn muốn khảo sát các công ty chúng tôi đã lắp đặt camera quan sát thì hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi vui lòng đón tiếp. Một lưu ý cuối cùng . Camera là giá trị của doanh nghiệp và thông tin phản hồi của bạn. Nếu bạn có ý kiến phản hồi tích cực hay tiêu cực đến việc cung cấp và việc cài đặt của nhân viên NHDsystem, chúng tôi sẽ đánh giá cao các phản hồi của bạn, xin hãy email cho chúng tôi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Back to top