NHDsystem là công ty thi công các dự án CNTT cho các tập đoàn, cơ quan, doanh nghiệp trong cả nước.

HNHDsystem là đơn vị đảm bảo hoạt động ổn định của các đơn vị là sự bền vững và phát triển mạnh của các Công ty, vì vậy NHD nhận đảm nhiệm bảo trì, bảo hành các thiết bị CNTT cho các đơn vị theo yêu cầu.

Listed below are frequently asked question regarding CAT5, CAT5e, CAT6, CAT7 and CAT7a

To help our customers understand CAT5 and CAT5e specifications this document is a comparison between Category 5, Category 5E,

Listed below are frequently asked question regarding CAT5, CAT5e, CAT6, CAT7 and CAT7a

To help our customers understand CAT5 and CAT5e specifications this document is a comparison between Category 5, Category 5E,

Những lĩnh vực sau đây có thể sẽ thay đổi nhiều mặt ngành khoa học công nghệ và đời sống của con người trong vài năm tới.

1. Dữ liệu lớn

Định nghĩa dữ liệu lớn không còn xa lạ với nhiều người nhưng, nhưng nó sẽ là xu hướng của hiện tại lẫn tương lai. Năm 2010, Chủ tịch điều hành Google, ông Eric Schmidt cho rằng, thế giới tạo ra 5 exabyte dữ liệu mỗi 2 ngày, và bây giờ có thể đã tăng gấp đôi.

6 xu hướng công nghệ sẽ thay đổi tương lai loài người

Back to top