Phương thức thanh toán qua ngân hàng:

  • Chuyển khoản trực tiếp 100% giá trị hàng qua tài khoản sau:
  • Chủ tài khoản:    Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ NHD
  • Số tài khoản:     21310000404968
  • Ngân hàng:       Thương Mại CP đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV
  • Nội dung :          (Họ và Tên) Thanh toán tiền mua thiết bị (tên và mã thiết bị) 

 

Sau khi quý khách chuyển khoản thì chỉ cần nhắn tin đến số đt: 090 845 6177. Thì NHD sẽ nhắn tin phản hồi tiền đã vào tài khoản hay chưa và NHD sẽ chuẩn bị mặt hàng đó cho bạn. Trước khi chuyển hang NHD sẽ gọi điện thông báo bắt đầu chuyển hàng đến nơi quý khách yêu cầu.

Back to top