Không một nhà cung cấp đường truyền nào dám khẳng định sẽ không có việc đứt kết nối, như vậy chúng ta phải tìm cách dự phòng đường kết nối bằng cách kéo ít nhất hai đường truyền của hai nhà cung cấp dịch vụ khác nhau. Hai đường truyền này sẽ được lắp vào hai Router khác nhau như thiết kế ở phía trên.

Là thiết bị chuyên để kết nối các điểm mạng WAN lại với nhau, một khi thiết bị định tuyến (Router) bị hỏng, thì xem như các đường kết nối WAN biến mất, và mạng máy tính của chúng ta chuyển thành các nút mạng cục bộ. Giải pháp hai Router đặt song song một lần nữa được sử dụng tại các vị trí này giúp giải quyết nguy cơ mất kết nối mạng WAN

Đây là đầu mối giao tiếp chủ yếu giữa các phân vùng mạng bên trong và bên ngoài. Khi tường lửa có sự cố, mọi mối quan hệ giữa mạng LAN bên trong và mạng WAN bên ngoài hiển nhiên sẽ bị cắt đứt. Để giải quyết vấn đề này, tương tự như các thiết bị khác, ta cũng cần có ít nhất một cặp thiết bị tường lửa kết nối song song, phòng trường hợp một trong số chúng bị hỏng. Hai tường lửa phải chạy theo giải pháp Fail-over, nghĩa là tại một thời điểm chỉ có một tường lửa hoạt động, nhưng khi nó bị hỏng, tường lửa thứ hai sẽ chuyển sang trạng thái phục vụ ngay lập tức.

Trong mạng LAN, các thiết bị hầu hết đều kết nối vào Switch. Do đó, chỉ cần một hư hỏng xảy ra tại thiết bị chuyển mạch mạng LAN này, thì mọi kết nối trong hệ thống xem như đểu hỏng. Để đảm bảo ổn định cho tầng thiết bị này, ta cũng cần có ít nhất hai Switch, cũng nối với nhau theo hình thức Clustering. Đồng thời, mỗi thiết bị hay máy chủ phải có hai kết nối đến hai Switch, bảo đảm rằng hệ thống vẫn ổn định khi có một Switch có vấn đề.

 

Để hệ thống không bị ngừng hoạt động do đĩa cứng của máy chủ bị hỏng, hầu hết các máy chủ đều hỗ trợ sẵn tính năng RAID (Redundant Arrays of Independent Disks). Tùy thuộc vào các cấp độ RAID được dùng mà hệ thống có thể tiếp tục hoạt động khi có một, hoặc hai đĩa cứng bị hỏng. Có bảy cấp độ RAID đánh số từ 0 đến 6, hoạt động theo

Back to top