Wi-Fi là một thay thế siêu nhanh, cuối cùng cũng di chuyển từ phòng thí nghiệm nghiên cứu về thế giới thực sau khi một khởi Estonian triển khai công nghệ trong bối cảnh thương mại. Velmenni, lọt vào chung kết gần đây tại cuộc thi khởi động Slush 100 tại Helsinki, đã tiết lộ rằng họ đã bắt đầu công nghệ này trong văn phòng và môi trường công nghiệp ở Tallinn.

Trung bình mỗi ngày một chuyên viên vận hành tại các phòng điều khiển hiện đại nhận trên 1.000 thông tin cảnh báo, khiến tình trạng quá tải dễ xảy ra, gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Storage Area Network "SAN" là một mạng được thiết kế cho việc thêm các thiết bị lưu trữ cho máy chủ một cách dễ dàng như: Disk Aray Controllers, hay Tape Libraries

Sao lưu trong mạng nội bộ
Đây là một số tùy chọn, với các phương pháp ít tốn kém nhất được liệt kê đầu tiên.

Back to top