Máy tính lượng tử là gì ?

Máy tính lượng tử của Google có tốc độ nhanh gấp 100 triệu lần

 

Máy tính lượng tử của Google có tốc độ nhanh gấp 100 triệu lần

Máy tính lượng tử theo lý thuyết có thể được xem nhanh hơn rất nhiều bởi vì họ tận dụng lợi thế của cơ học lượng tử.

Trong máy tính truyền thống sử dụng các “bit” là 1 và 0 để đại diện thông tin nhưng đối với máy tính lượng tử sẽ sử dụng “qubit” để sử dụng  thông tin như 0 , 1 hoặc cả hai.

Điều này đã cho phép máy tính lượng tử đạt được một câu trả lời chính xác nhanh hơn và hiệu quả thông qua tiến trình xử lí song song.

Máy tính D-Wave 2X của Google

Máy tính lượng tử của Google có tốc độ nhanh gấp 100 triệu lần

Hartmut Neven , Giám đốc của Google cho biết: “Chúng tôi thấy rằng đối với các trường hợp có vấn đề liên quan đến gần 1000 biến nhị phân, ủ lượng tử nhanh hơn so cách đáng kể đối chiếu cổ điển của nó, mô phỏng luyện kim. Và nhanh hơn so với ủ mô phỏng chạy trên một lõi đơn hơn 108 lần “

Máy tính lượng tử của Google có tốc độ nhanh gấp 100 triệu lần

Hiện nay các chuyên gia nhấn mạnh máy tính lượng tử vẫn còn trong giai đoạn đầu và chưa được thương mại hóa mà có thế mất hàng thập kỉ.

 

                                                                                                                                                                     Theo techz.vn

Back to top