Sao lưu trong mạng nội bộ
Đây là một số tùy chọn, với các phương pháp ít tốn kém nhất được liệt kê đầu tiên.


    Sao lưu các tập tin quan trọng lên CD, DVD, đĩa cứng. Cách làm này thường được sử dụng bởi những người có quyền quản lý và dữ liệu tài chính cá nhân trên máy tính. Chương trình Quản lý sao lưu của bạn luôn luôn nhắc nhở người dùng khi họ thoát khỏi chương trình để sao lưu dữ liệu của họ. Nếu đĩa cứng của bạn bị lỗi hay hỏng, bạn sẽ có thể lấy lại dữ liệu của bạn từ bản backup gần nhất. Nếu bạn có các file khác (ví dụ, các phần mềm làm việc, bạn cần sao lưu lại cơ sở dữ liệu), bạn sẽ sao lưu công việc mỗi ngày một lần. Sao chép nó vào một ổ đĩa cứng là cách nhanh nhất và tiết kiệm.
    Sao lưu vào một ổ đĩa DVD, CD hoặc đĩa cứng tương tự. Mỗi tuần một lần hoặc nhiều hơn, bạn nên sao lưu các tập tin của bạn (ít nhất là các tập tin dữ liệu bạn đang dùng) vào một thiết bị lưu trữ khác, chẳng hạn như một ổ đĩa CD, DVD, USB, HDD. Các thiết bị này nắm giữ ít nhất một triệu byte trên đĩa cứng đặc biệt. Sao lưu thường mất một thời gian (khoảng 45 phút cho các nội dung của một đĩa cứng 500 MB).
    Ngoài ra còn có ổ đĩa dễ dàng tháo rời mà bạn có thể sao lưu, đặc biệt là nếu bạn có lý do khác để sử dụng các (ví dụ, cho hình ảnh đồ họa lớn mà bạn lưu trữ offline).

Sao lưu Internet
Bạn cũng có thể xem xét việc gửi các file đến các trang web khác để giữ an toàn. Trong trường hợp tai hỏng ổ cứng, bạn sẽ có thể tải về từ các trang web mà bạn đã lưu trữ. Đây là một số sản phẩm và dịch vụ mới được cung cấp:

    NHDsystem cung cấp cho người dùng một chương trình client, cho phép người sử dụng để gửi các tập tin được sao lưu vào một trang web sao lưu NHDsystem. Một chi phí hàng tháng cho phép bạn có sao lưu lên đến 250 MB.
    NHDsystem bán cả một máy chủ và một máy khách và là nhằm giúp bạn thiết lập hệ thồng backup nội bộ của riêng bạn.
    NHDsystem là Công ty cung cấp các dịch vụ sao lưu cho khách hàng từ hệ thống nhỏ đến hệ thống lớn. Khách hàng cần có một khoản phí khiêm tốn đối với một khoản phí hàng tháng tương đối thấp để lưu trữ 3010 MB. NHDsystem cho phép bạn tiết kiệm dung lượng bằng thư mục của bạn lưu tại NHDsystem được nén lại.

Back to top