Các loại khóa từ, kết hợp mở cửa bằng phím số, cũng như camera theo dõi phải luôn được lắp đặt để đảm bảo rằng không có các truy cập trái phép phòng thiết bị để đánh cắp hay gây tổn hại cho các thiết bị bên trong. Một hệ thống cảnh báo từ xa qua điện thoại di động khi có truy cập trái phép cũng sẽ là một phương tiện tối ưu giúp quản trị mạng theo dõi hệ thống 24/24.

Back to top